Phụ thuộc vào số lượng tem đặt hàng. Khách hàng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua điện thoại hoặc email để nhận được mức giá ưu đãi nhất.
Thông tin chung: Mức giá tùy thuộc vào số lượng tem (100.000tem – 200.000 tem là mức trung bình). Số lượng tem càng lớn hoặc diện tích tem càng lớn mức giá ưu đãi càng cao đến bất ngờ
 

THỦ TỤC ĐẶT HÀNG

Khách hàng cần cung cấp cho chúng tôi các giấy tờ có đủ pháp lý như sau:

  • bản sao có chứng thực Giấy phép đăng ký kinh doanh (không quá 3 tháng)
  • Trường hợp là đại diện thương mại của một nhãn hàng nếu cần in tem của chính hang phải có them giấy ủy quyền của chính hãng.
  • Giấy ủy nhiệm (mẫu do chúng tôi cung cấp)
KÍCH THƯỚC TEM